Účetnictví

Účetnictví

Poskytování služeb v oblasti účetnictví

 •  Komplexní zpracování účetní agendy
 • Třídění, uspořádání, označení a evidence účetních dokladů
 • Účtování všech dokladů v souladu s platnou legislativou
 • Vystavování faktur pro klienta
 • Účtování do účetního deníku a hlavní knihy
 • Založení, příprava a účtování v pomocných knihách – přijaté a vydané faktury, evidence pohledávek a závazků, evidování dlouhodobého i drobného majetku
 • Daňová evidence k DPH, včetně daňového přiznání
 • Kontrola a poradenství uzavíraných smluv před jejich podpisem
 • Zpracování daňových přiznání – k dani z příjmů právnických osob, k silniční dani, k DPH
 • Informování klienta o legislativních novinkách v daňové oblasti
 • Zastupování na úřadech při kontrolních činnostech orgány státní správy
 • Zpracování interních směrnic
 • Poradenství v oblasti daňové optimalizace

Rádi pro vás připravíme i další služby, které se vztahují k vaší oblasti podnikání