Poradenství

Poradenství

Naše firma poskytuje poradenství v těchto oblastech:

Mzdová a personální agenda

 • Oblast sociálního a zdravotního pojištění,
 • Daňové poradenství v oblasti mezd,
 • Provádění srážek na základě exekučního příkazu i při oddlužení splátkovým kalendářem,
 • Povinné výkazy na konci zúčtovacího období,
 • Roční zúčtování daně.

Daňová evidence

 • Práce se závazky a pohledávkami, majetek,
 • Daňová optimalizace,
 • Přehledy o příjmech a výdajích,
 • Pomoc při zpracování daňových přiznání – k dani z příjmů fyzických osob, silniční daně, DPH

Účetnictví

 • Kontrola správného zaúčtování složitých účetních operací,
 • Daňová optimalizace,
 • Pomoc při zpracování daňových přiznání – k dani z příjmů právnických osob, silniční daně, DPH

Podnikatelský inkubátor

 • Pomoc drobným podnikatelům v počátcích podnikání – výběr oblasti podnikání, splnění podmínek, orientace v legislativě, podnikatelský záměr apod.