Daňová evidence

Daňová evidence

Poskytování služeb v oblasti daňové evidence

 • Kompletní zpracování daňové evidence v podrobném členění potřebném pro zjištění základu daně
 • Třídění, uspořádání, označení a evidence účetních dokladů
 • Účtování všech dokladů v souladu s platnou legislativou
 • Vystavování faktur pro klienta
 • Příprava a založení dokladů a účtování v pomocných knihách – přijaté a vydané faktury, evidence pohledávek a závazků, evidování dlouhodobého i drobného majetku
 • Daňová evidence k DPH, včetně daňového přiznání
 • Součinnost při uzavírání smluv
 • Zpracování daňových přiznání – k dani z příjmů fyzických osob, k silniční dani, k DPH
 • Informování klienta o legislativních novinkách v daňové oblasti
 • Zastupování na úřadech při kontrolních činnostech orgány státní správy
 • Zpracování interních směrnic
 • Poradenství v oblasti daňové evidence

Rádi pro vás připravíme i další služby, které se vztahují k vaší oblasti podnikání